Skip links

Møt Klimapartneres styreleder og daglig leder i Viken

– Tid for å bygge videre

Et drøyt år etter oppstarten har Klimapartnere Østfold 20 partnere i ryggen og et solid fundament å bygge videre på.

Og korona til tross: styreleder Guri Lindmark og daglig leder Stine Torjusen Nygaard jobber målrettet for å utvide partnerskapet – til Klimapartnere Viken.

Ting tar tid. Det påpeker styreleder i Klimapartnere Østfold/Viken Guri Lindmark når vi tar en fot i bakken med henne og daglig leder Stine Torjusen Nygaard et drøyt år etter at partnerskapet ble etablert i Østfold.

– Det første året har vært preget av at ting tar tid, ja. Det er da også naturlig, med tanke på at man i en oppstartsfase skal definere og innføre nye rutiner samtidig som nye partnere skal følges opp, påpeker Guri Lindmark.

– Men kvalitet tar jo tid å bygge og etablere?

– Joda, det er sant, det. Og så fikk vi en ekstra utfordring med koronaen som slo til et stykke ut i det første året. Plutselig måtte partnerne styre energien sin i andre retninger – og vi gikk glipp av en planlagt utvikling i partnerskapet. Samtidig er det noe med å erkjenne at man ikke får gjort noe med fortida, sier Lindmark og forteller at hun er mer opptatt av tida som ligger foran henne.


Fra Østfold til Viken
– Nå skal vi bygge opp et klimapartnerskap, ikke bare i Østfold, men i hele Viken fylke. Jeg ser positivt på utvidelsen, for store og veldrevne organisasjoner kan få til mye. Nå som vi har etablert oss her i Østfold, har vi også et godt grunnlag å vokse videre på. Hvordan det skal skje, helt konkret, må vi finne ut av. Men jeg ser for meg at vi må utvide ledelsen, å skulle ta ansvaret for hele Klimapartnere Viken alene, vil bli for mye for én person.

At koronaen rammet, kan brukes positivt, tenker både styreleder og daglig leder:

– Med korona fikk vi på en måte en nullpunktstilling. Nå kan flere tenke forretningsutvikling i retning det grønne, og her åpner det seg mange muligheter, påpeker Stine Torjusen Nygaard – og blir supplert av styreleder Lindmark:

Fra prat til handling
– Her har vi en gyllen mulighet til å jobbe med holdninger hos og konkrete prosjekter i næringslivet. Bare måten vi jobber på nå i forhold til før korona har endret seg – alle er blitt mer bevisst på å reise mindre, holdningen til nettmøter er mer positiv osv. Og du verden så tidsbesparende det er å gjennomføre et Teams-møte – samtidig som at vi selvfølgelig ikke kan slutte helt å møte hverandre. Uansett, i dette mulighetsrommet kunne jeg faktisk tenke meg å få klimapartnerne med på å sette noen målbare mål for det videre arbeidet. At vi går fra prat til handling, sier en engasjert styreleder. Hun utdyper:

– Ta plastavfall, for eksempel. Tenk om vi kunne satt et mål for hvor mye mindre plastavfall våre partnere skal bidra med. Da må alle gjøre sin skjerv og etablere rutiner for å redusere avfallet og samtidig kunne måle innsatsen. Det kan kanskje også gjøre arbeidet med klimaregnskapet mer motiverende og interessant, for vi vet at det er noen barrierer for flere der, påpeker hun.

Styreleder Guri Lindmark påpeker at til tross for krevende tider og nye strukturer, så har det skjedd mye i Klimapartnere Østfold det første året:

– Det kan vi takke daglig leder Stine Torjusen Nygaard for. Hun har hatt høy aktivitet og har fungert som iderik og dyktig leder for nettverket i Østfold. Det har vært arrangert en rekke webinarer, og hun har heiet på oss alle for å få opp aktiviteten i hele partnerskapet.

KlimaregnskapFørste klimaregnskap
En aktivitet som daglig leder Stine Torjusen Nygaard har jobbet mye med, er klimaregnskapet. Et kriterium for å være Klimapartner, er at man leverer et årlig klimaregnskap:

– Vi opplever at våre partnere over hele landet, naturlig nok er påvirket av koronasituasjonen, og de har hatt en spesiell og hektisk periode i 2020. Dette har gjort at noen av klimapartnerne ikke har fått levert sitt klimaregnskap for 2019, hvilket vi selvsagt har forståelse for. I Østfold er jeg stolt av at 16 av våre 20 partnere likevel har funnet tid til å legge inn nødvendige tall og tekst, forteller Nygaard.

– Hva viser tallene?

– Siden dette er vårt første år med Klimaregnskap, velger jeg å ikke lese for mange detaljer ut av tallene. Vi har jo en flott miks av partnere i Østfold, fra selskaper som har ført klimaregnskap i flere år allerede til de som gjorde dette for første gang i år. Allerede neste år blir det mer spennende, når vi har fått noe mer erfaring og kan se en reell utvikling, sier hun og legger samtidig til:

– Partnerne våre har ambisjoner og jeg kan nevne at 80 prosent av dem har mål om å være Fossilfrie innen 2030, 70 prosent har en plan for egne «grønne innkjøp» og over 1/3 av dem planlegger bruk og utvikling av sirkulære verdikjeder. I mine øyne vitner dette om fremoverlente ledere som «er på ballen».

Return to top of page
X