Skip links

Veiledning på klimadulting

Tilbyr veiledning med ekspert på Klimadulting

Klimapartnere Viken tilbyr nå i samarbeid med Senior rådgiver i NORSUS og nuding-ekspert, Mona Nilsen, opptil tre timers veiledning for å komme i gang med klimadulting til partnere i Viken.

Torsdag 24. mars arrangerte Klimapartnere Viken første webinar i møteserien K-Punktet. K-Punktet er et tilbud vi har til alle partnere i Viken som ønsker å holde seg oppdatert på aktuelle temaer innen klima, i tillegg til å utveksle inspirasjon og erfaringer med andre partnere i nettverket. Denne gangen var temaet klima og nudging, hvor vi fikk høre hvordan klimadulting, som det heter på norsk, kan bidra til grønn omstilling i bedrifter. Nå ønsker vi å tilby klimapartnere i Viken muligheten til å ikke bare bli inspirert, men sjangen til å få veiledning for å komme i gang med klimadulting i din bedrift!

Tilbudet fra Klimapartnere Viken og NORSUS

Mange selskaper jobber i dag med bærekraft og vi har sett økende interesse for å jobbe med miljøvennlig atferd blant ansatte. Nilsen i NORSUS bidrar med kunnskapsløft, konkrete tiltak og nudging av de ansatte slik at de kan ta mer klimavennlige valg i hverdagen. I tillegg har hun vært med på å utvikle digitale verktøy for å måle effekten av tiltakene slik at man kan sikre at tiltak har effekt. Eksempler på tiltak er gjerne utfordringer knyttet til ansattes vaner innen transport, mat, forbruk, bolig, bygg og energi på jobb og privaten. Arbeid med dette kan derfor med fordel knyttes til virksomhetens arbeid med Miljøfyrtårn eller ISO.

I samarbeid med Mona Nilsen kan vi tilby opptil tre timers sponset veiledning som inneholder en grov atferd -og aktørkartlegging knyttet opp mot din tjeneste, virksomhet eller produkt, for å avdekke områder med mulighet for forbedring. Basert på dette bistår Nilsen i å lage et enkelt atferdskart koblet med potensielle intervensjoner(nudger) som kan flytte atferden i ønsket retning. Dette krever at dere som bedrift har bestemt dere for en klimarelatert utfordring dere ønsker å jobbe videre med ved bruk av nudging, men her kan også vi i Klimapartnere Viken bidra med idéutveksling.

Er du interessert i å benytte deg av dette tilbudet? Ta kontakt med Marte Sivertsen, Rådgiver i Klimapartnere Viken på martesi@viken.no.

Return to top of page
X