Skip links

Bli bedre kjent med Vollen Marina og Morten Gjeruldsen

– Tilrettelegger for grønn omstilling på sjøen

Morten Gjeruldsen, Daglig leder i Vollen Marina, har over flere år jobbet for å gjøre det enklere for deres leietakere å tenke grønnere, også på sjøen. Selv sier han at det at Vollen Marina har dette fokuset på innovasjon, klima og bærekraft, det gjør også at de nå legges godt merke til i markedet.

Hvorfor er Vollen Marina med i Klimapartnere Viken?
– Vi har begynt å jobbe med bærekraft på mange områder og da gjelder det å finne riktig partner, ikke bare en som skal ta seg betalt for å komme å gjøre et klimaregnskap, men som fungerer mer som en samarbeidspartner. Så det ordet “partner” var viktig, og også en av grunnene til at jeg valgte Klimapartnere Viken.

 Hvilke forventninger har du til klimapartnerskapet?
– Forventningene er skyhøye! Jeg ønsker en plass hvor det er enkelt å hente ut kompetanse og ikke minst få hjelp til å finne de riktige kontaktpunktene for eksempelvis ulike støtteordninger. Det er rett og slett utrolig viktig for oss! Også er det verdifullt å bli en del av et nettverk hvor vi er flere som er opptatte av det samme, og har muligheten til å høre om andres suksess historier.

 Hvordan kan Vollen Marina bidra til å løse klimautfordringene?
– Det er helt klart gjennom de praktiske tingene vi gjør. Jeg så det at markedet gradvis begynte å forandre seg mot å bli mer elektrisk. Vi fikk for eksempel inn flere elbåt aktører som viste interesse i å være lokalisert på marinaen, og det fikk meg på tanken av hva kan jeg gjøre mer for å tilrettelegge for dette nye behovet i markedet. Tok derfor kontakt med kommunen for å diskutere mulighetene for ladeinfrastruktur. Og etter dette har det ene etter det andre prosjektet blitt satt i gang. For eksempel har vi Elbåtkonferansen hvor vi samler aktører som ønsker å utveksle kunnskap om elbåtnæringen. Vi har også en messe hvor privatpersoner kan teste elbåter for å oppmuntre flere til å velge elektrisk. En gjestehavn med septiktank hvor man får tømt båtene, og siste er at vi har søkt Ren Oslofjord om å ha besøkssenteret deres her på Vollen.

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?

– Tankegangen til Vollen Marina er at vi ikke har råd til å gå foran og investere i alt som er grønt. Vi må se hva markedet krever og prøve å gjøre det vi kan, og derfor er også støtteordninger så viktig for oss. Vi som kontor har ikke de største utfordringene med å tenke grønt, men de som leier av oss har gjerne sine egne utfordringer. Derfor gjør vi vårt beste for å legge til rette for de som er rundt oss her på Vollen. Det at Vollen Marina har dette fokuset på innovasjon, klima og bærekraft, gjør også at vi legges merke til i markedet.

 Hvordan ser det omstilte samfunnet ut i 2050?
–  Om jeg snur litt på det og ser 50 år tilbake så har det vært en enorm utvikling. Det var ingen som klarte å forutse hvordan verden kom til å se ut i dag. Det samme vil jo bli i fremtiden. Vi vet ikke hvordan det vil se ut da heller. Så det vi får gjøre er å fortsette å investere i ny teknologi og grønne løsninger, og gradvis tilpasse oss et mer bærekraftig samfunn.

Fakta om:

Klimapartnerkontakt: Morten Gjeruldsen
Klimapartner siden 3. desember 2021
Antall ansatte: 1 ansatt
Formål: Drift og vedlikehold av havneområde samt tilrettelegge for et bredt utvalg av maritime tjenester

Les mer nettsidene til Vollen Marina.

Return to top of page
X