Skip links

Fossilfrie anleggsmaskiner

Utlån av fossilfrie anleggsmaskiner

Det ruller en grønn bølge over landets anleggsplasser! Stadig flere entreprenører investerer i nye løsninger for å kutte utslipp.

Viken fylkeskommune med prosjektet: Fossilfriemaskiner har satt fart på omstillingen ved å tilby gratis utlån av fossilfrie kjøretøy og maskiner. Slik kan skoler, kommuner og entreprenører med offentlige oppdrag teste ut ny, grønn teknologi uten risiko – og terskelen senkes for å investere i egne utslippsfrie maskiner.

Vil du teste en fossilfri maskin?
Ta kontakt med prosjektleder Gabriel Wergeland Krog.
E-post: Gabrielk@viken.no
Mobil: 900 25 063

Mer info. om prosjektet og hvilke maskiner som blir lånt ut:

http://www.fossilfriemaskiner.no/

Utlån av fossilfrie anleggsmaskiner

Return to top of page
X