Skip links

Bedriftene

Sammen går vi i front for å finne klimavennlige løsninger som bidrar til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gode og effektive møteplasser skaper vi sammen for å dele kunnskap og erfaringer.

Klimapartnere kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap og gjennom våre partneres grønne forretningsideer og beste praksis.

Return to top of page
X