Skip links

Vårt styre

Styret i Klimapartnere Viken 2020

Valgt av årsmøtet 1. april 2019

Styreleder

Hans Petter Kildahl
Representerer: Becour AS, Managing Director

Styrets nestleder

Guri Marie Lindmark
Representerer: Multiconsult AS, Leder Samfunnsansvar og Bærekraft

Styremedlem

Ole Jørgen Hansen
Representerer: NORSUS AS, Seniorforsker

Styremedlem

Anne Beathe Tvinnreim
Representerer: Viken Fylkeskommune, Fylkesråd for plan, klima og miljø Viken

Karoline Fjelstad

Styremedlem

Karoline Fjelstad
Representerer: Klima Østfold – Ordfører Rakkestad kommune

Bente Haukeland Næss - Asplan Viak

Styremedlem

Bente Haukeland Næss
Representerer: Asplan Viak – Miljø og samfunnsansvar

Styremedlem

Hans Jan Bjerkely
Representerer: Naturvernforbundet Østfold, pensjonert førsteamanuensis i biologi ved Høgskolen i Østfold

Styremedlem

Oddmund Kroken
Representerer: Østfold Energi AS, Administrerende Direktør

Guro Nereng

Observatør

Guro Nereng
Representerer Vikens Klima Østfold

Return to top of page