Skip links

Vårt styre

Styret i Klimapartnere Viken 2020

Valgt av årsmøtet 1. april 2019

Styreleder

Guri Marie Lindmark
Representerer: Multiconsult AS, Leder Samfunnsansvar og Bærekraft

Styrets nestleder

Hans Petter Kildahl
Representerer: Becour AS, Managing Director

Styremedlem

Ole Jørgen Hansen
Representerer: NORSUS AS, Seniorforsker

Styremedlem

Anne Beathe Tvinnreim
Representerer: Viken Fylkeskommune, Fylkesråd for plan, klima og miljø Viken

Styremedlem

Siri Martinsen
Representerer: Klima Østfold – Varaordfører Fredrikstad kommune

Styremedlem

Fredrik Andresen
Representerer: Batteriretur AS, Daglig leder

Styremedlem

Hans Jan Bjerkely
Representerer: Naturvernforbundet Østfold, pensjonert førsteamanuensis i biologi ved Høgskolen i Østfold

Styremedlem

Oddmund Kroken
Representerer: Østfold Energi AS, Administrerende Direktør

Guro Nereng

Observatør

Guro Nereng
Representerer Vikens Klima Østfold

Return to top of page