Skip links

Webinar om klimanudging

Vellykket webinar om klimanudging

Klimanudging webinaret 22. april var et samarbeid med Klimapartnere Viken, Klimapartnere Rogaland og Næring for klima i Oslo var vellykket og har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Med rundt 70 påmeldte partnere og samarbeidspartnere, samt at noen deltok med flere, var det et bredt publikum som fikk høre Mona Nilsen fra NORSUS og Sigrid Møyner Hohle fra ENDRAVA ta oss gjennom temaet “klimanudging” og hvordan en liten”dytt” i riktig retning kan få oss til å ta riktige valg uten at vi tenker på det. Dette webinaret tok også for seg nudging som verktøy for å redusere klimagassutslipp, inkludert en metode for å gjennomføre og teste nudge.

Vi fikk mange gode eksempler og hvor vi støter på nudging, som f.eks i matbutikkene og på avfallssorteringen. Andre eksempler er skjemaer for strømavtaler med ferdig avkryssede ruter for grønn leverandør, printere forhåndsinnstilt på dobbeltsidig utskrift, eller når lokale varer blir tydelig eksponert i butikken.

Nudging er et supplement til økonomiske insentiver, påbud og forbud, og kan i noen tilfeller være mer effektivt for å redusere klimagassutslipp enn disse virkemidlene. Transport, matvalg, matsvinn og offentlige anskaffelser er eksempler på områder hvor ulike nudge kan være nyttige for å redusere utslipp.

Nyere atferdsforskning viser at beslutninger påvirkes i stor grad av hvordan ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen er bakgrunnen for teorien om nudging som et verktøy for å forbedre menneskers valg.

Med interessen for webinaret planlegger vi en del 2. Vi kommer tilbake med info om dette.

 

Return to top of page
X