Skip links

Bli bedre kjent med Buskerud Næringshage og Gro Irene Svendsen

– Vi skal bidra til at distriktene blir Norges nye grønne vekstmotor!

I Buskerud Næringshage skal vi tilby forståelige og praktiske verktøy og prosesser slik at våre målbedrifter kommer i gang med sin grønne omstilling. Å bli Klimapartner er en del av det å sette den nye strategien vår ut i livet.

Hvorfor er dere med i Klimapartnere Viken?
– I Buskerud Næringshage skal vi være en koblingsboks og tilby den beste kompetansen til enhver tid, og Klimapartnere vil være en god link til dette arbeidet. Vi har satt oss som mål å tilby forståelige og praktiske prosesser for å hjelpe bedriftene i gang med den grønne omstillingen som er nødvendig. Klimapartnere blir en del av det å sette den nye strategien ut i praksis. Dere har mye relevant kompetanse og nettverk vi kan spille på. Man trenger ikke finne opp hjulet på nytt, og det er bedre å knytte verdifulle koblinger der disse finnes.

Hvilke forventninger har dere til klimapartnerskapet? 
– Økt kompetanse og mulig koblinger opp imot pågående prosjekter og målbedrifter er det viktigste for oss i Buskerud Næringshage. Vi ser også for oss å bruke dere i Klimapartnere på digitale påfyll for bedriftene våre slik som vi gjorde på det første frokostmøte vårt som dere deltok på i Prestfoss.

Hvordan kan Buskerud Næringshage bidra til å løse klimautfordringene?
– Vi har gått foran og er Miljøfyrtårnsertifisert selv, og nå tar flere av oss kurs slik at vi kan bistå lokale bedrifter med Miljøfyrtårnsertifisering som Miljøfyrtårn konsulenter. Dette er viktig for at de kommer i gang med de lavt hengende fruktene i forhold til grønn omstilling.  I tillegg har vi laget en opplæringsplan per ansatt, slik at vi oppgraderer kompetansen vår, slik at vi kan bidra på best mulig måte.

Vi jobber også med konkrete prosjekter på forespørsel fra våre bedrifter hvor vi bistår med å finne relevante støtteordninger for å utnytte fornybare energikilder som solceller for å nevne ett eksempel. Vi tror det er mye som kan gjøres med små ting, bare det å begynne et sted hos små bedrifter er viktig. Vi observerer at flere er mer modne for å jobbe med dette nå enn bare for noen år siden, bedriftene forstår at det er nødvendig for å være konkurransedyktige i fremtiden.

Hvilke klimamål har dere satt dere – og hvordan jobber dere for å nå dem?
– I fjor ble vi som nevnt Miljøfyrtårnsertifisert selv, og dette skapte økt bevissthet rundt transport og samkjøring når det er mulig, egen papirbruk med mer. Vårt nedslagsfelt er jo i distriktet og noe kjøring må til, men kortere statusmøter gjennomfører vi på teams. Ved innkjøp er vår policy at vi alltid kjøper svanemerkede produkter.

Ellers handler mye av det vi gjør om hvordan vi kan påvirke bedriftene vi jobber med til å se nye løsninger ved grønn omstilling for å sikre konkurransekraft lokalt, og se innovativt på det grønne skiftet. Vi har blant annet en betongfabrikk som samarbeidspartner, der har vi bidratt til finansiering til prosjekt for hvordan de kan bruke restbetongen. Vi får kanskje ikke gjort noe med betongproduksjonen, men vi kan bidra til å skape merverdi på det som ellers ville blitt sendt på depot. Vår rolle blir å hjelpe de i disse prosessene, slik at det ikke bare blir med tanken.

Hvordan ser det omstilte samfunnet ut i 2050 – og hva vil din bedrifts viktigste bidrag ha vært til denne omstillingen?
– Vårt bidra blir å få små og mellomstore bedrifter i distriktene til å bli grønne. Vi skal bidra med kompetanse og prosesser, for det tror vi blir det viktigste. Å vise at det kan være lønnsomt å tenke grønt!

Det må synliggjøres gjennom de små casene. Slik kan bedriftene se selv at andre har gjort det, og tenke at kanskje vi kan forsøke også. Så kan det både bli gøy og trendy og satse på det grønne. Den økonomiske biten er helt klart viktig for bedriftene. Det er jo ingen som egentlig ønsker endring, så det må flere insentiver til for å motivere dem.

Fakta om:

Klimapartnerkontakt:  Gro Irene Svendsen
Klimapartner siden 7. februar 2022
Antall ansatte: 7 ansatte
Formål: Bedriftsutvikling

Les mer nettsidene til Buskerud Næringshage.

Return to top of page
X