Skip links

Energikonferanse 2023

Vil bidra til å løse energifloken

Skal vi som storsamfunn løse energiutfordringene, må vi både bruke mindre og produsere mer. Klimapartnere Viken og Viken fylkeskommune samarbeider tett med energibransjen og næringslivet om å få til begge deler.

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen, daglig leder i Klimapartnere Viken Stine Nygaard, og fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

– Dette er så bra. Framtidig energieffektivisering og bruk av energiressurser handler mye om langsiktig arbeid. Men et tydelig mål med denne dagen var også å få en helt konkret «ønskeliste» fra aktørene for hvordan vi fra politisk hold kan bidra til å finne gode løsninger også på kort sikt. Det har vi nå fått, og dette skal vi jobbe videre med framover, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune.

Har fått ønskeliste

Klimapartnere Viken hadde ansvaret for gjennomføring og regi av arrangementet. Daglig leder Stine Nygaard stod for overlevering av ønskelista, som totalt består av 21 punkter, og avsluttet programmet på den helt nye energikonferansen «Mens vi venter på strømmen», som fant sted på Thon Hotel i Ski 1. mars.

Ønskene handler blant annet om vekting av klimatiltak i anbudskonkurranser, energirådgivning og å på plass en helhetlig virkemiddelpakke for privatpersoner som ønsker å oppgradere egen bolig.

Variert program

Programmet er i ferd med å sluttføres, og blant foredragsholderne finner vi professor Knut Einar Rosendahl fra NMBU, Charlotte Iversen fra Borg Havn, Hilde Bekkevard fra Smart Energi og Harald Jarnes Lillebø fra Energiråd.

Konferansen avsluttes med at fylkesrådet i Viken fylkeskommune får med seg noen helt konkrete utfordringer fra de øvrige deltagerne.

-Vi ønsker å jobbe med de store linjene for framtidig energieffektivisering og bruk av energiressurser. Men vi har også et klart mål om at dagen skal gi oss en konkret “ønskeliste” fra aktørene for hvordan vi fra politisk hold kan bidra til gode energieffektive løsninger på både kort og lang sikt, forteller fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Hovedtema og konferansens røde tråd var energiressurser og energieffektivisering, og over 80 representanter fra næringslivet, interesseorganisasjoner, akademia og ansatte i kommuner og fylket deltok.

 

GOD DELTAGELSE: Rundt 85 aktører deltok på konferansen. Foto: Karen Marie Aanonsen

– Det er veldig nyttig å komme sammen på denne måten. Vi har fått løftet fram konkrete løsninger vi kan ta i bruk nå, mens vi nettopp venter på strømmen. Samtidig som vi har fått god retning i det videre arbeidet for lavutslippssamfunnet. Fylkeskommunen skal fortsette å være en bidragsyter og samarbeidsaktør i årene framover, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Mye energi kan frigjøres

Et sentralt spørsmål som ble stilt var blant annet hvor mye energi som kan frigjøres ved energieffektivisering av næringsbygg, landbruk, og borettslag.

Ragnhild Bjelland-Hanley og Harald Jarnes Lillebø. - Klikk for stort bilde
DELTAGERE: Ragnhild Bjelland-Hanley og Harald Jarnes Lillebø. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune

Blant foredragsholderne var Harald Jarnes Lillebø fra Energiråd. Han mener det finnes mange snarveier for næringslivsaktører som ønsker å energieffektivisere byggene sine

– Det handler mye om aktiv energiledelse. Det å kartlegge hvilke ENØK-tiltak en bør gjennomføre, og i hvilken rekkefølge disse skal gjennomføres, kan gi store besparelser for bedriftene, sier han.

Ragnhild Bjelland-Hanley fra Norges Vel pekte på landbrukets rolle i det grønne skiftet, og spilte blant annet inn viktigheten av å satse på energirådgivning til gårdbrukere, og få på plass støtteordninger hvor gårdbrukere kan få investeringstilskudd til fornybar strømproduksjon.

– Og så gjøres det mye bra i fylkeskommunen, blant annet gjennom Klimasmart landbruk. Så det arbeidet må fortsette, lød hennes råd fra scenen

– Konkret og håndfast

Daglig leder Stine Nygaard i Klimapartnere Viken tror konferansen kan ha stor verdi for videre energiarbeid.

– Jeg er så glad for at vi har kunnet samarbeide med Viken fylkeskommune om dette. Resultatet ble så bra som vi ønsket oss det, – konkret, håndfast og noe deltagerne kan dra praktisk nytte av i sitt daglige arbeid. Det er akkurat slik vi i liker å jobbe, sier hun.

Se hele programmet og oversikt over foredragsholdere her!

Return to top of page
X