Skip links

Klimasatssøknad om anskaffelser

Viken fylkeskommune ønsker å søke Klimasatsstøtte til et prosjekt for å gi klimarådgivning i innkjøp i kommunene i Viken og i fylkeskommunen.

I den forbindelse ble det gjennomført et webinar for Viken-kommuner om temaet 22. januar. For de som ikke rakk å få med seg seminaret ligger det tilgjengelig nedenfor.

Har du spørsmål? Kontakt gurone@viken.no. Vi ønsker flest mulig kommuner om bord innen 31. januar, i god tid innen søknadsfristen 15. februar.

Return to top of page
X